Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Bestseller!
Hermle i fagpressen

Kontakt 

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Udo Hipp / Marketing Manager

Telefon: 07426 95-6238

E-mail: udo.hipp@hermle.de

The compact RS 05 robot system is now available for three machine models and boasts three storage units as well as the Hermle Automation-Control-System (HACS)

13.09.2016

Robotsystemet RS 05 fra Hermle kan monteres på bearbejdningscentrene af typen C 12, C 22 og C 32 og forsyner bearbejdningscentrene med arbejdsemner eller paller. Netop inden for medicinteknik, finmekanik eller inden for elektrodeproduktion kan man få stor gavn af RS 05 systemet og dermed øge maskindriftstiden yderligere.

For at imødegå kundernes forskellige krav har vi udviklet tre forskellige lagersystemer til det lille og kompakte robotsystem RS 05.

1. "Enkeltmatricen" består af to individuelt forfræsede matricer, der kan optage vidt forskellige rådele, og har deres plads direkte ved robottens fod.

2. Der kan lagres op til 16 matricer over hinanden i "højdelageret". Hver palle kan dimensioneres forskelligt og kan derfor anvendes på utallige måder hvad angår dele.

3. "Rundlageret" består af flere cirkelformede lagringspladser til paller og emner, der er placeret over hinanden rundt om robotten.

Alle tre systemer anvender den samme robot, der med en belastning på op til 10 kg transporterer rådele og paller ind i bearbejdningscenterets arbejdsrum og lægger færdige emner i lageret igen. Parallelt anvendes robotten også til håndtering af matricer fra og i højdelageret, idet den med en træk- og skubbeanordning, som er monteret på griberen, trækker matricerne ud af højdelageret og skubber dem ind igen. Robotten kan udstyres med enkelt- eller dobbeltgriber, og har også en afblæsningsenhed til rengøring af spændeanordningen.

Alle tre udførelser af robotsystemet kræver kun 2 m2 ekstra henstillingsplads ved siden af bearbejdningscentret, og har dermed en enorm merværdi ved en ret begrænset henstillingsplads. En omstillingsplads nogle gange kun som dør (enkeltmatrice), som indstiksplads (højdelager) eller svingbar (rundlager) anvendes til ind- og udslusning af rådele/emner til det pågældende lager. Et robotbetjeningsmodul har også sin "parkeringsplads" ved siden af omstillingspladsen og kan tages med til arbejdsrummet til indkøring af arbejdsprocessen.

Med Hermle Automation-Control-System kort HACS kan Hermle nu for første gang også tilbyde sin egen automatiseringssoftware til et robotsystem. HACS har allerede gennem længere tid været anvendt med succes ved palleskift- og håndteringssystemer fra Hermle.

Der er blevet monteret et ekstra, drejeligt betjeningspanel på omstillingspladsen. Skærmoverfladen, der betjenes let og intuitivt via "Drag & Drop", gør hverdagen i produktionen nemmere. Operatøren har altid et overblik over de opgaver, han skal udføre. Således sikres en så fejlfri produktion som mulig. Systemets klare struktur og enkle opbygning hjælper med at undgå fejl. Desuden kræver HACS ingen Windows-computer og dyre styringsinterfaces. HACS er komplet integreret i sine arbejdsomgivelser. Softwaren, der kan betjenes intuitivt, giver både på omstillingspladsen og på maskinen en oversigt over alle relevante data: Systemoversigt, arbejdsplaner, paller, procesplan, opgaver og værktøjstabel. Alle nye forberedte arbejdsemner sættes automatisk ind i procesplanen. Ved at definere ordrer kan prioriteringen dermed bearbejdningens rækkefølge til enhver tid ændres. Endvidere er det muligt at sortere procesplanen på ny vha. Drag & Drop.

Facts om robotsystemet RS 05:

  • Robot: 6-akset industrirobot
  • Transportvægt: Op til 10 kg
  • Griber: Dobbeltgriber til, ITS 50-paller og emner
  • Pallelager: Enkeltmatrice, Højdelager, Rundlager
  • Robotbetjeningsmodul: Til opsætning af robotten
  • Betjeningssoftware: HACS
up
arrow up

Cookies

Dette website anvender cookies til optimering af browser-funktionen.

Samtlige videoer, lagringen af dit valg under „Customize“ og muligheder for at lokalisere din placering står kun til rådighed med cookies.

Informér dig om, hvordan vi anvender cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Acceptér cookiesAfvis cookies