Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

Hermle i den digitale verden! Industri 4.0 og Smart Factory

Mange produktionsvirksomheder har fokus på den digitale forandring. Hermle hjælper dig på din individuelle rejse til Industri 4.0 og Smart Factory. Vi tilbyder en lang række softwareløsninger, som øger din effektivitet, præcision og produktivitet. På denne måde understøtter vores digitale moduler en mere intelligent produktion. Vi vælger i fællesskab de passende til din virksomhed. Med Digital Production, Digital Operation og Digital Service tilbyder vi dig en omfattende pakke med digitale moduler for at skabe et solidt fremtidigt fundament for dine Hermle bearbejdningscentre: Intelligent opgaveadministration og transparente produktionsprocesser; Intelligent maskin-tuning, papirløs produktion og avancerede teknologicyklusser samt mulighed for fjernvedligeholdelse eller præventiv vedligeholdelse. Vores digitale moduler øger produktiviteten, betjeningskomforten og effektiviteten.

HACS - den intelligente opgaveadministration

Digital Production

 

FEATURES

 • Forudberegning af driftstid og brug af værktøj
 • Intuitiv tildeling af NC-programmer og nulpunkter
 • Opgavedefinition til styktælling, opgaveprioritering og planlægning
 • Dynamisk ændring af forløbsplanen
 • Fås styringsneutral til Siemens og Heidenhain

 

HIMS - det centrale kontroltool

Digital Production

 

FEATURES

 • Kompakt oversigt over maskinen (maskinerne) med live-status
 • Detaljeret analyse af statushistorikken
 • Visning af meddelelseshistorikken
 • Eksportfunktion af statusdata til .csv Format
 • Jobprognose (kun i kombination med HACS)
 • 24 timers-e-mail-besked ved hændelser eller fejl på maskinerne
 • Kalenderfunktion til definition af rapporteringsperioder

 

HOTS - Den komfortable værktøjsadministration

Digital Production

 

FEATURES

 • Hermles eget supplement til udvidet værktøjsadministration til Siemens styringer
 • Assistence til organisation af værktøjerne og optimering af klargøringsopgaver
 • Optimeret magasinbelægning ved omregning af værktøjsgeometrien i pick-up-værktøjsmagasinet

HTMC - Den komfortable værktøjsadministration

Digital Production

 

FEATURES

 • Hermles eget supplement til udvidet værktøjsadministration til Heidenhain styringer
 • Assistence til organisation af værktøjerne og optimering af klargøringsopgaver
 • Optimeret magasinbelægning ved omregning af værktøjsgeometrien i pick-up-værktøjsmagasinet


HOME - visninger, der kan individualiseres  

Digital Production

 

FEATURES

 • Oversigt over væsentlige informationer på HOME-skærmen
 • Styringsuafhængig
 • Overflade, der kan defineres individuelt og operatørspecifikt
 • Ved HACS aktuelle opgaveinformationer
 • Ved HIMS data fra maskinerne i netværket

 

Digital modules
4045 kB
file_download

ACC - Active Chatter Control

Digital Operation

 

Ved den spåntagende bearbejdning medfører fræserens store proceskræfter svingninger i maskinstrukturen. I grænsetilfælde kan det beskadige værktøj, emne og maskine. ACC beregner et kompensationssignal ud fra antal skæringer og spindelomdrejningsantal og reducerer herved svingningerne. Det giver mulighed for højere fremføringer, tilspændinger og værktøjsstandtider. Det øger produktiviteten og sænker omkostningerne.

AFC - Adaptive Feed Control

Digital Operation

 

Med AFC definerer du de maksimale procesparametre og -limits afhængigt af den maksimale tilspænding, der forventes. Er de reelle tilspændinger lavere på grund af svingende snitdyber i komponenter, stiger AFC, idet den tager udgangspunkt i spindelydelsen, fremføringshastigheden og overvåger i den forbindelse de værktøjsspecifikke proceslimits. På denne måde øger softwaren dens processikkerhed og produktivitet.

AVD - Active Vibration Damping

Digital Operation

 

Værktøjsmaskiner er systemer med svingningsevne. Svingninger, der udløses af pludselige accelerationsændringer medfører svingende præcision på Tool-Center-Point. Disse aksesvingninger kompenseres af den aktive AVD-software, der kører uden pause. Herved forbedres overfladekvalitet, præcision, fremføring og produktivitet.

CTC - Cross Talk Compensation

Digital Operation

 

På grund af inerti og strukturens eftergivenhed kan Tool-Center-Points blive forskudt ved aksernes acceleration. Og hermed kan der også opstå unøjagtigheder under bearbejdningen. Den permanent aktive CTC kompenserer for disse forskydninger på ethvert tidspunkt. Det forbedrer banenøjagtigheden, præcision, fremføring og produktivitet.

LAC - Load Adaptive Control

Digital Operation 

 

Drivparametrene indstilles ved værktøjsmaskiner som standard til den emnevægt, der maksimalt forventes. LAC tilpasser regulatorindstillingerne til rundaksen. På denne måde opnår du den maksimale dynamik for hvert emne. Herved sikrer vi en højere præcision, overfladekvalitet og acceleration ved Hermle bearbejdningscentre med svingrundbord.

HDM - kraftig spåntagning

Digital Operation

 

 • Til skrubbe-bearbejdning i forbindelse med høj fræseydelse
 • En større spåntagningseffekt er mulig med reducerede maskinsvingninger (afhængigt af værktøjet og de valgte teknologidata)

HP - High Production

Digital Operation

 

 • Hurtigere bearbejdning ved programmer med mange cyklusopkald eller underprogrammer

3D-CT - 3D banetolerance maks. (SOFT)

Digital Operation

 

 • Til 3D-skrubbe-bearbejdning med lav spåntagningsydelse
 • Meget høj bearbejdningshastighed, hovedsageligt til frie formflader

3D-CT - 3D banetolerance maks.

Digital Operation

 

 • Til 3D-skrubbe-bearbejdning med lav spåntagningsydelse
 • Meget høj bearbejdningshastighed, hovedsageligt til frie formflader

3D-CT - 3D banetolerance min.

Digital Operation

 

 • Ved meget høje krav til bearbejdningsnøjagtigheden, hovedsageligt ved frie formflader
 • Kan også bruges ved konventionelle programmer

3D-PS - 3D-baneglatning

Digital Operation

 

 • Ved meget høje krav til overfladens kvalitet, hovedsageligt ved frie formflader

 

Hermle Remote Desktop

Digital Opertion

 

 • papirløs produktion
 • direkte forbindelse til din IT-infrastruktur
 • brug af kendte systemer i dit hus
 • alle informationer fra PC’en direkte til maskinen på et hvilket som helst tidspunkt

HIMS - det centrale kontroltool

Digital Service

 

 • Kompakt oversigt over maskinen (maskinerne) med live-status
 • Detaljeret analyse af statushistorikken
 • Visning af meddelelseshistorikken
 • Eksportfunktion af statusdata til .csv Format
 • Jobprognose (kun i kombination med HACS)
 • 24 timers-e-mail-besked ved hændelser eller fejl på maskinerne
 • Kalenderfunktion til definition af rapporteringsperioder

 

Fjernvedligeholdelse

Digital Service

 

 • Hurtig hjælp af kvalificerede serviceteknikere
 • Forhindring af serviceindsatser
 • Problemstilling kan registreres hurtigere
 • Hjælp betjening /programmering direkte på kundens maskine
 • Sessioner kan altid lukkes af kunden
 • Uafhængig af styringsvarianten
 • Sikker forbindelse til Hermle
 • Enkel dataoverførsel af tilpasninger/service filer/…

WDS - vedligeholdelses-diagnose-system

Digital Service

 

 • Analyse af de lineære akser og rundaksernes kørereaktion
 • Beregning af de lineære aksernes og rundaksernes frekvensspektre
 • Analyse af alle relevante sensordata
 • Beregning af hovedspindlernes svingværdier
 • Beregning af maskinens nøjagtighed
 • Beregning af drivmotorers og hovedspindlers temperaturer
 • Dataanalyse og diagnose, der udføres af højt kvalificerede Hermle teknikere
 • Regelmæssig beskyttelseslederkontrol
arrow up